मुख्य कार्यालय

पत्ता:

भैरवनाथ थिएटरजवळ, लेंगरे रोड, विटा, ता. खानापूर, जि.सांगली 

फोन: (०२३४७) २७६३९९

श्री. विठ्ठल गणपतराव साळुंखे

कार्यकारी संचालक

मुख्य शाखा

पत्ता:

भैरवनाथ थिएटरजवळ, लेंगरे रोड, विटा, ता. खानापूर, जि.सांगली 

फोन: (०२३४७) २७३९९९

श्री. धोंडीराम रघुनाथ जाधव 

व्यवस्थापक 

छ. शिवाजी महाराज चौक, विटा शाखा

पत्ता:

भंडारे कॉम्प्लेक्स, कराड रोड, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, विटा, ता.खानापूर, जि. सांगली 

फोन: (०२३४७) २७६३७१

श्री. हणमंतराव वसंतराव पाटील

शाखाधिकारी 

खानापूर शाखा

पत्ता:

एस.टी. स्टॅन्ड समोर, सतीश ड्रेसेसच्या वर, मु.पो.खानापूर, ता. खानापूर, जि. सांगली 

फोन: (०२३४७) २५७२९९

श्री. सुशांत सुबराव साळुंखे

शाखाधिकारी 

श्री. अभिजित अशोक फडतरे

पासिंग ऑफिसर 

सांगली शाखा

पत्ता:

सानिका भवन, सराफ कट्टा, तानवडे बुक स्टॉल समोर, सांगली, ता. मिरज, जि. सांगली 

फोन: (०२३३) २३२७३९९

श्री. प्रज्योत प्रतापराव पाटील

शाखाधिकारी

तासगाव शाखा

पत्ता:

विश्वप्रिया कॉम्प्लेक्स, वंदेमातरम चौक, मु.पो. तासगाव, ता.तासगाव, जि. सांगली 

फोन: (०२३४६) २४०५९९ 

श्री. गणेश तातोबा बाबर

शाखाधिकारी 

आटपाडी शाखा

पत्ता:

कल्याण हिरा प्लाझा, एस.टी. स्टँड समोर, मु.पो. आटपाडी, ता.आटपाडी, जि. सांगली 

फोन: (०२३४३) २२०३९९

श्री. शिवाजी श्रीरंग खरात

शाखाधिकारी

मायणी शाखा

पत्ता:

एस.टी. स्टँड समोर, मु.पो.मायणी, ता. खटाव, जि. सातारा 

फोन: (०२१६१) २७०९९९

श्री. सतीश दादासो कोकाटे

शाखाधिकारी 

 

जत शाखा

पत्ता:

एल.आय.सी. ऑफिस जवळ,

उमरणी रोड, मु.पो- जत,

ता. जत, जि. सांगली.

फोन: (०२३४४) २४८९९९

श्री. अमित किरण शिंदे

शाखाधिकारी

 

कवठेमहांकाळ शाखा 

पत्ता:

शिवाजी चौक, सां.जि.म. बॅंकरोड,

मु.पो. कवठेमहांकाळ, 

ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली 

फोन: (०२३४१) २२३९९९

सौ. स्नेहा सौरभ दिवाण

शाखाधिकारी

 

मिरज शाखा

पत्ता:

सत्तार मेकर गल्ली, आण्णा बुवांचे मठासमोर, शनिवार पेठ, मु.पो. मिरज, जि. सांगली 

फोन: (०२३३) २२२०२९९

श्री. श्रेयश संजय गाडवे

शाखाधिकारी

 

(०२३४७) २७३९९९

(०२३४७) २७४८९९, २७६३९९

भैरवनाथ थिएटर जवळ, लेंगरे रोड, विटा, ता- खानापूर, जि. सांगली ४१५ ३११

©2020 by shivpratap Multistate Co-operative Credit Society Ltd. Vita Developed by Rudra's Global Solutions, Kolhapur

  • Facebook
  • LinkedIn
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Skype